Mihez van jogom?

Előfordulhat, hogy nem ismerjük pontosan mihez van jogunk, vagy épp ismerjük, de nem merünk élni vele. Lehetséges, hogy a várandósság alatt fel sem merül bennünk, hogy lehetne másképp is szülni: például szabadon megválaszthatom a helyszínt, a szülésznőt, a bábát, vagy akár haza is mehetek a szülést követően. Közérthető jogértelmezésünkkel abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy mindenki tisztában legyen vele, mik a lehetőségei a várandósság és a szülés során.

 

Szabad orvosválasztás, szabad kórházválasztás

A fórumokon gyakran olvasni, hogy a várandósnak a körzetes kórházba lehet csak szülnie. Bár valóban volt egy ilyen sokat vitatott jogszabálytervezet, végül nem fogadták el. Ma szabad orvosválasztás van, mindenki ott és annál az orvosnál szül ahol és akinél szeretne. Az orvosválasztást legfeljebb az orvos felkészültsége és szabad kapacitása korlátozza.

 

Szülhetek-e otthon?

Ma Magyarországon a szülés két formája közül lehet választani: vagy kórházba megyünk vagy otthon hozzuk világra gyermeküket bába segítségével. 2011 áprilisa óta az otthonszülést rendelet szabályozza. A várandósság betöltött 36. hetéig kell eldönteni, hogy hol szeretnénk szülni és jelezni a választott bábának. Jelenleg három bábaszolgáltató foglalkozik otthonszülés kísérésével.

A Te Szülésed Kft.:
Cím: 6800 Hódmezővásárhely, Bercsényi utca 37.
Telefon: +36 20 33 55 032
E-mail: felicia@ateszulesed.hu
http://www.ateszulesed.hu/

Bábakalács Kft.:
Király Ágnes
Telefon: +36 20-324-26-17
E-mail: kiralyagi@t-online.hu
https://www.facebook.com/BabakalacsSzuleteshaz

Életfa Bábapraxis:
Schanda Mónika
Telefon: +36 20-395-5174
E-mail: monika@schanda.hu
Lukács Judit
Telefon: +36 30 230-8190
E-mail: lukacsjuditagnes@gmail.com
http://babapraxis.hu/

 

 

Ambuláns szülés

Bár a kórházak általános gyakorlata Magyarországon, hogy a szülést követő 72 órán át bent tartják az anyát és a babát az intézményben, ennek – problémamentes szülés esetén – valójában semmilyen indokolható egészségügyi oka nincs. Kevesen tudják, hogy az ambuláns szülés lehetősége – tehát a szülés után 24 órán belül a kórház elhagyása -mindenki számára adott. Az egészségügyi törvény értelmében a kórházat bármikor el lehet hagyni, ha azzal mások testi épségét, egészségét nem veszélyeztetjük, azt a kezelőorvosnak bejelentettük. Tapasztalatunk szerint az ambuláns szülést a kórházak mégsem szokták javasolni, sőt, egyenesen igyekeznek lebeszélni róla a kismamát. Ennek oka egyszerű anyagi természetű: szülést követően az intézmény csak 72 órás fekvőbeteg ellátás után kap finanszírozást.

 

Szülészeti dokumentáció megismerése

Az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez mindenkinek joga van. Szülészeti dokumentációnkat – amely tartalmazza többek között a beavatkozások, kezelések, vizsgálatok adatait – megtekinthetjük, vagy fénymásolatban kikérhetjük a kórháztól. A dokumentáció kiadásának rendjét, a fénymásolás költségeit a kórház szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

 

Hozzátartozók jelenléte szülésnél, látogatók fogadása

Mindenkinek joga van a kórházi tartózkodása alatt látogatókat fogadni, amíg az nem zavarja a többi beteget. A szülésnél egy személy jelenlétét a jogszabályok megengedik. A megszüntetett Egészségbiztosítási Felügyelet egy 2010-es felmérése szerint a vizsgált szülészetek 21%-a engedte, hogy ezen felül további személy is jelen lehessen a szülésnél, ha azt a szülő nő igényli.

 

Kötelező tájékoztatás beavatkozások előtt

Az úgynevezett tájékoztatáshoz való jog abban áll, hogy számunkra érthető módon és nyelven (akár tolmács vagy jeltolmács segítségével) teljes körűen tájékoztatást kell adnia az orvosnak egészségi állapotunkról, a javasolt vizsgálatokról, beavatkozásokról, azok tervezett időpontjáról és azok elvégzésének, illetve elmaradásának előnyeiről és kockázatairól, döntési jogunkról, a lehetséges alternatív eljárásokról, módszerekről.

Kórházba kerüléskor vajúdás alatt számos papírt íratnak alá, többnyire előre, még mielőtt bármilyen beavatkozás lehetősége felmerülne. Így beleegyező nyilatkozatot kérnek például a császármetszés elvégzéséhez is. A nyilatkozatoknak tájékoztatniuk kell a felmerülő veszélyekről, kockázatokról is. Mivel a vajúdás nem a legjobb alkalom a teljeskörű tájékozódásra, célszerű a belegyező nyilatkozatokat már a várandósság alatt, elkérni és áttanulmányozni. Az adatvédelmi biztos 2010. szeptember 1-én kelt, ABI-2767-6/2010/K számú állásfoglalása szerint a betegtájékoztatók közérdekű adatok, amelyek megismeréséhez mindenkinek joga van. Amennyiben nem találja azokat  a kórház honlapján, úgy közérdekű adatigényléssel fordulhat  a kórházhoz. A nyilatkozatokat nem kötelező aláírni, de dönthetünk úgy is, hogy majd szükség esetén, az adott helyzetben fogadjuk el. A megadott beleegyezés bármikor visszavonható. Az Egészségügyi törvény szerint beleegyezésére nincs szükség abban az esetben, ha az adott beavatkozás vagy intézkedés elmaradása a 24. hetet betöltött magzat egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyezteti.

 

A beavatkozások visszautasításának joga

A jogszabályok értelmében mindenki szabadon döntheti el, hogy kíván-e egészségügyi ellátást igénybe venni, mely beavatkozásokat fogad el vagy utasít vissza. Fontos tudatában lenni, hogy ez minden egyes beavatkozásra külön-külön értendő, tehát nem elfogadható, ha olyan beleegyező nyilatkozat aláírását kérik, amin az áll, hogy „ a szükséges beavatkozások elvégzéséhez hozzájárulok” . Egy beavatkozáshoz csak akkor nincs szükség beleegyezésére, ha közvetlen életveszély áll fenn, vagy annak elmaradása mások egészségét vagy testi épségét súlyosan veszélyeztetné. A vajúdás közben felkínált beavatkozásokat mérlegelhetjük, elutasíthatjuk. Ha van választott szülésznőnk, orvosunk, célszerű már a várandósság alatt előre tisztázni, hogy milyen eljárásrend szerint vezetik a szülést és mi milyen beavatkozásokat szeretnénk elkerülni.

 

Velem maradhat-e a baba?

A kórház kiválasztásánál fontos szempont lehet, hogy rendelkezik-e rooming in szolgáltatással, vagyis biztosítják-e az anyának és újszülött babájának a 24 órás közös elhelyezést. Sajnos ez Magyarországon nem minden kórházban adott. habár az Egészségügyi törvény biztosítja a lehetőséget. A szülő nőnek joga van arra, hogy a szülést követően – amennyiben ezt az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki – újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el. Érdemes tehát előre tájékozódni a lehetőségekről.

 

Kötelező-e a terhesgondozás?

A terhesgondozást a vonatkozó jogszabályok szerint a háziorvos, a védőnő és a szülész-nőgyógyász szakorvos közösen végzik. A terhesgondozáson való részvétel alapjában véve nem kötelező, ugyanakkor a szülés után igényelhető egyszeri anyasági támogatás folyósításának feltétele, hogy a várandós terhessége alatt legalább négy alkalommal, koraszülés esetén legalább egyszer a terhesgondozást igénybe vegye és azt a gondozási könyvében lévő pecséttel igazolni tudja.

 

Hova fordulhatok panaszommal?

Ha a kórházban, az ellátás, szülés, vagy a terhesgondozás során bármilyen panaszunk van, úgy érezzük, jogainkat megsértették, nem vették figyelembe, betegjogi képviselőhöz fordulhatunk. Betegjogi képviselő miden kórházban van, a kórháztól független, nem az intézmény alkalmazottja. Feladata a betegek panaszainak kivizsgálása a betegjogok érvényesülése szempontjából. A panasztétel lehet anonim is. Panaszunkat jelezhetjük az intézmény fenntartójának és vezetőjének is. A viták peren kívüli rendezését szolgála a közvetítői tanács, ám ha kártérítési igényünk van, polgári pert is indíthatunk, illetve bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tehetünk.

 

Betegjogokkal foglalkozó civil szervezetek:

Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) várja a betegek panaszait az alábbi elérhetőségen: Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 1051 Budapest, Arany János u. 6-8., Zöld szám: 06-80-620-055

TASZ